Draugiem say   Paziņo citiem!

            Mareks Ozoli����

Mareks Ozoli����
ar 0 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 0
   Kopā savaldītais karaspēks : 0
   Kopā uzceltie ceļi : 0
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 0
   Turnīrā iegūtās vietas:

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 191. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 1. vieta