Draugiem say   Paziņo citiem!

            Ēriks Grāpis

Ēriks Grāpis
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 18 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 41.374
   Kopā savaldītais karaspēks : 8
   Kopā uzceltie ceļi : 30
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 9
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 70. vieta
 2012.gadā - 25. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 84. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 32. vieta