Draugiem say   Paziņo citiem!

            Aigars Kruvesis

Aigars Kruvesis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 30 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 93.57
   Kopā savaldītais karaspēks : 6
   Kopā uzceltie ceļi : 51
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 10
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 40. vieta
 2011.gadā - 3. vieta
 2012.gadā - 26. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 27. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 4. vieta