Draugiem say   Paziņo citiem!

            Aigars Raumanis

Aigars Raumanis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 38 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 110.529
   Kopā savaldītais karaspēks : 26
   Kopā uzceltie ceļi : 67
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 36
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 53. vieta
 2010.gadā - 18. vieta
 2011.gadā - 59. vieta
 2014.gadā - 3. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 19. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 12. vieta