Draugiem say   Paziņo citiem!

            Alberts Miķelsons

Alberts Miķelsons
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 16 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 34.387
   Kopā savaldītais karaspēks : 3
   Kopā uzceltie ceļi : 31
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 5
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 66. vieta
 2014.gadā - 48. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 96. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 39. vieta