Draugiem say   Paziņo citiem!

            Arnis Lesiņš

Arnis Lesiņš
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 19.7
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 20
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2011.gadā - 56. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 171. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 84. vieta