Draugiem say   Paziņo citiem!

            Edgars Caics

Edgars Caics
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 25.793
   Kopā savaldītais karaspēks : 8
   Kopā uzceltie ceļi : 6
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 10
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 36. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 134. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 47. vieta