Draugiem say   Paziņo citiem!

            Emīls Kozlinskis

Emīls Kozlinskis
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 33.834
   Kopā savaldītais karaspēks : 7
   Kopā uzceltie ceļi : 18
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 3
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 7. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 100. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 13. vieta