Draugiem say   Paziņo citiem!

            Haralds Matulis

Haralds Matulis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 26 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 93.54
   Kopā savaldītais karaspēks : 16
   Kopā uzceltie ceļi : 32
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 16
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2010.gadā - 14. vieta
 2011.gadā - 9. vieta
 2012.gadā - 16. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 28. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 5. vieta