Draugiem say   Paziņo citiem!

            Linards Dzērve

Linards Dzērve
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījies ar 21 spēlētāju:
   Kopā iegūtie punkti : 62.586
   Kopā savaldītais karaspēks : 8
   Kopā uzceltie ceļi : 34
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 19
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 3. vieta
 2010.gadā - 43. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 55. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 10. vieta