Draugiem say   Paziņo citiem!

            Lita Ozoliņa

Lita Ozoliņa
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 17 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 55.448
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 13
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 0
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2008.gadā - 15. vieta
 2009.gadā - 54. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 63. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 17. vieta