Draugiem say   Paziņo citiem!

            Matijs Babris

Matijs Babris
 
 
 
Cīnījies ar 9 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 30.854
   Kopā savaldītais karaspēks : 8
   Kopā uzceltie ceļi : 14
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 6
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 13. vieta
   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 106. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 19. vieta