Draugiem say   Paziņo citiem!

            Rita Balode

Rita Balode
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 36 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 111.052
   Kopā savaldītais karaspēks : 24
   Kopā uzceltie ceļi : 59
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 23
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2009.gadā - 36. vieta
 2010.gadā - 24. vieta
 2011.gadā - 27. vieta
 2014.gadā - 14. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 18. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 11. vieta