Draugiem say   Paziņo citiem!

            Sandra Lāce

Sandra Lāce
 
 
 
 
 
 
Cīnījās ar 16 spēlētājiem:
   Kopā iegūtie punkti : 37.333
   Kopā savaldītais karaspēks : 5
   Kopā uzceltie ceļi : 34
   Kopā sakrātās attīstības kārtis : 2
   Turnīrā iegūtās vietas:
 2012.gadā - 54. vieta
 2014.gadā - 45. vieta

   Vieta kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem : 89. vieta
   Vieta kopvērtējumā pēc apmeklējumu skaita: 37. vieta